Sisi ni Nani?

Wizara ya Mambo  ya Ndani ya Nchi ni moja ya Wizara za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ina jukumu la kuhakikisha kuwa nchi inakuwa na amani na utulivu.
Majukumu yake makuu ni:-

 1. Kulinda usalama wa raia na mali zao.
 2. Kuhifadhi na kuwarekebisha wafungwa.
 3. Kuwezesha na kusimamia utokaji na uingiaji nchini wa raia na wageni.
 4. Kusimamia masuala ya Zimamoto na Uokoaji.
 5. Kutoa huduma kwa wakimbizi waliopo nchini.
 6. Kusimamia Programu ya Huduma Kwa Jamii.
 7. Kujenga na kusimamia Mfumo wa Utambuzi na Usajili wa Watu na kutoa Vitambulisho vya Taifa kwa raia na wageni wenye miaka 18 na kuendendea.

Muundo wa Wizara:
Kufuatana na Muundo uliopitishwa mwaka 2013,Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inaundwa na Idara, na Vitengo vifuatavyo:

 1. Idara ya Jeshi la Polisi (Jeshi la Polisi);
 2. Idara ya Huduma za Magereza (Jeshi la Magereza);
 3. Idara ya Huduma za Uhamiaji (Idara ya Uhamiaji);
 4. Idara ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji (Jeshi la Zimamoto na Uokoaji);
 5. Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa (NIDA);
 6. Idara ya Probesheni na Huduma za Jamii;
 7. Idara ya Kushughulikia Malalamiko;
 8. Idara ya Huduma za Sheria;
 9. Idara ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu;
 10. Idara ya Sera na Mipango;
 11. Idara ya Usimamizi wa Manunuzi;
 12. Kitengo cha Fedha na Uhasibu;
 13. Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani;
 14. Kitengo cha Mawasiliano ya Serikali;
 15. Kitengo cha Teknolojia ya Habari na Mawasiliano.

Dira
Dira ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi ni kuwa Wizara ambayo itaifanya nchi yetu kuwa na amani na utulivu, mahali ambapo sheria zinaheshimika.
Dhamira
Dhamira ya Wizara ya mambo ya ndani ya Nchi ni kulinda maisha na mali, kuwezesha na kuthibiti utokaji na uingiaji nchini kwa raia na wageni, kuwarekebisha wafungwa na kutoa huduma kwa wakimbizi waliopo nchini.
Majukumu ya Idara na Vitengo:
 

 1. Jeshi la Polisi

Jukumu kubwa la Jeshi la Polisi ni kuhakikisha usalama na ulinzi wa raia na mali zao kwa kutunza amani na usalama, kutunza sheria na utulivu, kuzuia na kutambua uhalifu, kukamata na kutunza wahalifu na kulinda mali.
 
Idara za Jeshi la Polisi ni pamoja na:

 1. Divisheni ya Operesheni;
 2. Divesheni ya Upelelezi wa Makosa ya Jinai;
 3. Devisheni ya Intelijensia.
 4. Divisheni ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimali Watu.

Jeshi la Polisi linaongozwa na Inspekta Jenerali wa Polisi akisaidiwa na Naibu Kamishna Jenerali wa Polisi wakisaidiwa na Makamishna wa Divisheni, Kanda, Vitengo, Makamanda wa Vikosi mbalimbli na wa Mikoa, Wilaya na Vituo.
 
 

 1. Jeshi la Magereza

Jukumu kubwa la Jeshi la Magereza ni kutunza katika hali salama aina zote za wafungwa na kusimamia urekebishwaji wao.
Divisheni za Jeshi la Magereza ni:

 1. Divisheni ya Sheria na Shughuli za Magereza;
 2. Divisheni ya Huduma ya Urekebishaji;
 3. Divisheni ya Fedha na Utawala.

Vitengo vya Jeshi la Magereza ni pamoja na Kitengo cha Intelijensia na Operesheni na Kitengo cha Ukaguzi wa Magereza.  Jeshi la Magereza pia lina Shirika la Uzalishaji na Ofisi za Magereza za Mikoa na Wilaya.
Jeshi la Magereza linaongozwa na Kamishna Jenerali wa Magereza akisaidiwa na Makamishna wa Divisheni mbalimbali na Vitengo.

 1. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji

Majukumu ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kukinga na kupunguza idadi ya vifo, majeraha kwa watu, na uharibifu wa mali kutokana na moto, mafuriko, matetemeko, ajali za barabarani na majanga mengine.
Idara na Vitengo vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni pamoja na:

 1. Divisheni ya Usalama wa Moto;
 2. Divisheni ya Operesheni;
 3. Divisheni ya Utawala na Usimamizi wa Rasilimaliwatu;
 4. Kitengo cha Sheria;
 5. Ofisi za Zimamoto na U